Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.03.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 3
19.03.2019 Miestna rada (2018-2022) 2 Uznesenia
14.03.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 2
13.03.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 2
12.03.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 2
12.03.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 2
11.03.2019 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 2
11.03.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 2
05.03.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 3 Uznesenia
19.02.2019 Miestna rada (2018-2022) 1 Uznesenia
18.02.2019 Dotačná komisia (2018-2022) 1
13.02.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 1
12.02.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 1
12.02.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 1
11.02.2019 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 1
11.02.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 1
11.02.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 1
29.01.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 2 Uznesenia
06.12.2018 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 1
02.11.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 34
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »