Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
04.09.2023 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 7
04.09.2023 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) 3
25.08.2023 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 6 Uznesenia
27.06.2023 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 5 Uznesenia
13.06.2023 Miestna rada (2022 - 2026) 3 Uznesenia
07.06.2023 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 5
07.06.2023 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 5
06.06.2023 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 5
05.06.2023 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 6
05.06.2023 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) 2
05.06.2023 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 6
17.05.2023 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 4
15.05.2023 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 5
15.05.2023 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 5
18.04.2023 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 4
18.04.2023 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 4
17.04.2023 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 4
04.04.2023 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 4 Uznesenia
21.03.2023 Miestna rada (2022 - 2026) 2 Uznesenia
15.03.2023 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 3
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »