Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
14.06.2022 Miestna rada (2018-2022) 28 Uznesenia
13.06.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 29
08.06.2022 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 32
08.06.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 32
07.06.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 34
06.06.2022 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 34
06.06.2022 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 29
18.05.2022 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 28
17.05.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 33
16.05.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 28
12.05.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 38 Uznesenia
25.04.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 27
21.04.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 37 Uznesenia
21.04.2022 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 33
12.04.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 37 Uznesenia
22.03.2022 Miestna rada (2018-2022) 27 Uznesenia
16.03.2022 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 31
16.03.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 31
15.03.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 32
14.03.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 26
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »