Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 5. zasadnutie 15.05.2023

 • 15. mája 2023, 16:00 h
 • formou online stretnutia
 1. 1.1. Otvorenie
  2. Návrhy na rokovanie MR a MZ
  2.1 Územné rozhodnutie stavba Stromová,
  2.2 Územné rozhodnutie stavba Jaskový rad,
  2.3 Stavebný úrad vs. záväzné stanoviská magistrátu, resp. vyjadrenie Odd. ÚPŽPaVP k UR, SP a zmenám stavby pred dokončením,
  2.4 Informácie od Stavebného úradu smerom na komisiu ÚP, U a V,
  2.5 Dopady legislatívnych zmien na úseku ÚP a V - problém alebo príležitosť,
  2.6 Manažment údajov pre agendu Komisie,
  2.7 Partnerstvá a siete napr. s obdobnými komisiami iných MČ v BA, KE, alebo v iných štátoch,
  2.8 Nová Lipská charta a jej vykonávací dokument,
  2.9 URBACT a využitie možnosti programu pre činnosť MČ BA-Nové Mesto,
  2.10 Prestavba športovej haly na Pasienkoch - informácia o aktuálnom stave,
  2.11 Realizácia MŠ na Teplickej ul. - informácia o aktuálnom stave,
  2.12 Rekonštrukcia ZŠ na Cádrovej ul. - informácia o aktuálnom stave,
  2.13 Rozšírenie kapacít MŠ na Šunavcovej ul. - informácia o aktuálnom stave,
  2.14 Rekonštrukcia Parku na Račianskom mýte - informácia o aktuálnom stave,
  2.15 Územný plán zóny Zátišie - Hattalova ul. - informácia o aktuálnom stave;
  3. Rôzne

 2. 2.Otvorenie

 3. 3.Návrhy na rokovanie MR a MZ

 4. 4.Územné rozhodnutie stavba Stromová,

 5. 5.Územné rozhodnutie stavba Jaskový rad,

 6. 6.Stavebný úrad vs. záväzné stanoviská magistrátu, resp. vyjadrenie Odd. ÚPŽPaVP k UR, SP a zmenám stavby pred dokončením,

 7. 7.Informácie od Stavebného úradu smerom na komisiu ÚP, U a V,

 8. 8.Dopady legislatívnych zmien na úseku ÚP a V - problém alebo príležitosť,

 9. 9.Manažment údajov pre agendu Komisie,

 10. 10.Partnerstvá a siete napr. s obdobnými komisiami iných MČ v BA, KE, alebo v iných štátoch,

 11. 11.Nová Lipská charta a jej vykonávací dokument,

 12. 12.URBACT a využitie možnosti programu pre činnosť MČ BA-Nové Mesto,

 13. 13.Prestavba športovej haly na Pasienkoch - informácia o aktuálnom stave,

 14. 14.Realizácia MŠ na Teplickej ul. - informácia o aktuálnom stave,

 15. 15.Rekonštrukcia ZŠ na Cádrovej ul. - informácia o aktuálnom stave,

 16. 16.Rozšírenie kapacít MŠ na Šunavcovej ul. - informácia o aktuálnom stave,

 17. 17.Rekonštrukcia Parku na Račianskom mýte - informácia o aktuálnom stave,

 18. 18.Územný plán zóny Zátišie - Hattalova ul. - informácia o aktuálnom stave;

 19. 19.Rôzne