Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - 5. zasadnutie 07.06.2023

  • 7. júna 2023, 14:00 h
  • Zasadacia miestnosť na 6.poschodí, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
  • Pozvánka [48.28 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 05.09.2023