Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - 2. zasadnutie 05.06.2023

  • 5. júna 2023, 14:00 h
  • prezenčne v zasadacej miestnosti kancelárie starostu na 4. poschodí
  • Pozvánka [46.18 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 04.09.2023