Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) - 4. zasadnutie 18.04.2023

  • 18. apríla 2023, 16:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Troiak Pavol
  • Pozvánka [40.15 kB]