Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
17.01.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 26
17.01.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 28
16.01.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 28
16.01.2018 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 21
15.01.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 25
15.01.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 24
12.12.2017 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 22 Uznesenia
28.11.2017 Miestna rada (2014-2018) 19 Uznesenia
27.11.2017 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 20
22.11.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 25
22.11.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 27
21.11.2017 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 27
20.11.2017 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 24
20.11.2017 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 23
18.10.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 24
18.10.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 26
10.10.2017 Dotačná komisia (2014-2018) 15
02.10.2017 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 22
26.09.2017 Miestna rada (2014-2018) 18 Uznesenia
20.09.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 23
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »