Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 23. zasadnutie 22.11.2021