Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
16.05.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 33
16.05.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 29
15.05.2018 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 23
14.05.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 27
14.05.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 28
18.04.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 32
17.04.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 30
10.04.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 24 Uznesenia
20.03.2018 Miestna rada (2014-2018) 22 Uznesenia
14.03.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 28
14.03.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 31
13.03.2018 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 22
13.03.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 29
12.03.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 26
12.03.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 27
27.02.2018 Miestna rada (2014-2018) 21 Uznesenia
22.02.2018 Dotačná komisia (2014-2018) 16
21.02.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 27
21.02.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 30
19.02.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 26
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »