Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
13.09.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 40 Uznesenia
12.09.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 30
08.09.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 33
08.09.2022 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 35
07.09.2022 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 30
07.09.2022 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 33
06.09.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 35
28.06.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 39 Uznesenia
23.06.2022 Dotačná komisia (2018-2022) 12
14.06.2022 Miestna rada (2018-2022) 28 Uznesenia
13.06.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 29
08.06.2022 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 32
08.06.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 32
07.06.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 34
06.06.2022 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 34
06.06.2022 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 29
18.05.2022 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 28
17.05.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 33
16.05.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 28
12.05.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 38 Uznesenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »