Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
21.12.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 34 Uznesenia
14.12.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 33 Uznesenia
07.12.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 32 Uznesenia
30.11.2021 Dotačná komisia (2018-2022) 10
30.11.2021 Miestna rada (2018-2022) 24 Uznesenia
24.11.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 28
24.11.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 27
23.11.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 29
22.11.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 29
22.11.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 23
22.11.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 24
16.11.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 32 Uznesenia
16.11.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 31 Uznesenia
03.11.2021 Miestna rada (2018-2022) 23
26.10.2021 Miestna rada (2018-2022) 23 Uznesenia
21.10.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 26
20.10.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 27
19.10.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 28
18.10.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 28
18.10.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 22
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »