Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 32. zasadnutie 10.10.2022