Dotačná komisia (2018-2022) - 12. zasadnutie 23.06.2022

 • 23. júna 2022
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Petrovič Juraj
 • Pozvánka [42.63 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Žiadosť o príspevok č. 12/2022 – Depaul Slovensko, n.o. – na projekt “Teplá a výživná strava pre chorých ľudí bez domova”

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 13/2022 – OZ BAJKSLAVA – na projekt “Rodinný cyklistický park Kamzík - projektová dokumentácia”

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 14/2022 – Nadácia Cvernovka – na projekt “1. Máj - deň otvorených ateliérov 2022”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 15/2022 – Občianske združenie Ziegelfeld, n.o.– na projekt “Ďalší rozvoj novomestského hokejbalového tímu Tehelné Pole (Ziegelfeld)”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 16/2022 – OZ Aleliér neprofesionálnych výtvarníkov DK Stromová / SK Vajnorská – na projekt “Výtvarné umenie pre všetkých a všade dostupné”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 17/2022 – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – na projekt “Tím podpory pre Ukrajinu”

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 18/2022 – OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors – na projekt “Smiech od srdca”

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 19/2022 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava – Kráľovnej rodiny – na projekt “Detské farské leto 2022”

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 20/2022 – OZ Novomestský športový klub 1922 Bratislava – na projekt “Športujeme 100 rokov v NŠK 1922 Bratislava”

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 21/2022 – OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – na projekt “činnosť 50-člennej ZO SZPB č. 7, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce s 8 základnými školami v MČ BA-Nové Mesto”