Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
11.06.2019 Miestna rada (2018-2022) 4 Uznesenia
05.06.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 5
04.06.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 5
04.06.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 6
03.06.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 5
03.06.2019 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 5
03.06.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 4
16.05.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 6 Uznesenia
15.05.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 4
14.05.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 4
13.05.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 4
13.05.2019 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 4
07.05.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 5 Uznesenia
29.04.2019 Dotačná komisia (2018-2022) 2
16.04.2019 Miestna rada (2018-2022) 3 Uznesenia
10.04.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 3
09.04.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 3
08.04.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 3
08.04.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 3
26.03.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 4 Uznesenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »