Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - 5. zasadnutie 29.01.2024

  • 29. januára 2024, 14:00 h
  • prezenčne v zasadacej miestnosti kancelárie starostu na 4. poschodí
  • Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
  • Pozvánka [42.15 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 25.03.2024