Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - 4. zasadnutie 20.11.2023

 • 20. novembra 2023, 14:00 h
 • prezenčne v zasadacej miestnosti kancelárie starostu na 4. poschodí
 • Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
 • Pozvánka [43.39 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 29.01.2024
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 3. 3.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2024

 4. 4.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás - Koziarka

 5. 5.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 6. 6.Schválenie Zadania Územného plánu zóny na Revíne

 7. 7.Návrh na zápis desiatich objektov do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie zmeny Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 9. 9.Aktuálne informácie k projektu PAAS v Novom Meste. Spustenie PAAS v zóne Pokrok

 10. 10.Riešenie dopravnej situácie na Magnetovej ulici

 11. 11.Riešenie dopravnej situácie na Matúškovej ulici

 12. 12.Riešenie dopravnej situácie na Tupého ulici

 13. 13.Rôzne