Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 8. zasadnutie 20.11.2023

 • 20. novembra 2023, 16:00 h
 • formou online stretnutia
 • Pozvánka [44.22 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 29.01.2024
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 3. 3.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2024

 4. 4.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Koziarka

 5. 5.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 6. 6.Schválenie Zadania Územného plánu zóny na Revíne

 7. 7.Návrh na zápis desiatich objektov do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie zmeny Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 9. 9.Rôzne