Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) - 8. zasadnutie 20.11.2023

  • 20. novembra 2023, 15:00 h
  • Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, 6. poschodie zasadačka
  • Pozvánka [42.2 kB]
  • Zasadnutie pokračuje 29.01.2024