Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026)

[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Bc. Gajdoš Tomáš, MBA

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tomasgajdos.monza@gmail.com

[nazov]

Ing. Hric Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zelenohorska2@gmail.com

[nazov]

Ing. arch. Kolláriková Martina

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kollarikova@gmail.com

[nazov]

Liška Tomáš, MBA

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tltomasliska@gmail.com

[nazov]

Mgr. Milčíková Bronislava

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

brona.milcikova@gmail.com

[nazov]

Ing. Pagáč Miloš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pagac.milos@gmail.com

[nazov]

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky@banm.sk