Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026)

[nazov]

Ing. Augustinič Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katarina.augustinic@gmail.com

[nazov]

Mgr. Dulaj Maroš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marosdulaj@gmail.com

[nazov]

Mgr. Fiabáne Michal

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

michal.fiabane@gmail.com

[nazov]

Mgr. Gebhardtová Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katka.gebhardt@gmail.com

[nazov]

Mgr. Kostlán Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kostik21315@gmail.com