Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026)

[nazov]

Halász Tomáš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tomas@tomashalasz.com

[nazov]

Ing. arch. Kolláriková Martina

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kollarikova@gmail.com

[nazov]

Krušinová Zuzana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zkrusinova@gmail.com

[nazov]

Mgr. Milčíková Bronislava

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

brona.milcikova@gmail.com

[nazov]

Ing. Pagáč Miloš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pagac.milos@gmail.com

[nazov]

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky@banm.sk