Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026)

[nazov]

Halász Tomáš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tomas@tomashalasz.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Krušinová Zuzana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zkrusinova@gmail.com

[nazov]

Ing. Pekárková Adela

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pekarkova.adela@gmail.com

[nazov]

Mgr. Soldánová Eva

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

eva.soldanova@plusko.net

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak86@gmail.com