Komisia mandátová (2022-2026)

[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Bc. Bolech Filip

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

filipbolech@gmail.com

[nazov]

Mgr. Fiabáne Michal

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

michal.fiabane@gmail.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Krušinová Zuzana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zkrusinova@gmail.com

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak86@gmail.com