Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026)

[nazov]

Mgr. Bilská Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

the.katarina.bilska@gmail.com

[nazov]

Bc. Bolech Filip

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

filipbolech@gmail.com

[nazov]

Mgr. Dulaj Maroš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marosdulaj@gmail.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Mgr. Kostlán Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kostik21315@gmail.com

[nazov]

Liška Tomáš, MBA

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tltomasliska@gmail.com

[nazov]

Mgr. Soldánová Eva

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

eva.soldanova@plusko.net