Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom MČ-BANM (2022-2026)

[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Ing. Pekárková Adela

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pekarkova.adela@gmail.com

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak86@gmail.com

[nazov]

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky@banm.sk