Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
20.06.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 30
16.05.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 29
14.03.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 28
21.02.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 27
17.01.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 26
22.11.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 25
18.10.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 24
20.09.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 23
21.06.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 22
23.05.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 21
22.03.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 20
25.01.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 19
23.11.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 18
19.10.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 17
21.09.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 16
02.06.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 15
18.05.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 14
20.04.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 13
16.03.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 12
17.02.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 11
1 2 »