Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
10.06.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 23
10.06.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 25
09.06.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 23
08.06.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 27
08.06.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 28 Uznesenia
07.06.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 20
07.06.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 26
07.06.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 21
26.05.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 27 Uznesenia
25.05.2021 Miestna rada (2018-2022) 19 Uznesenia
20.05.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 19
19.05.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 22
18.05.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 24
18.05.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 22
17.05.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 25
17.05.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 20
13.05.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 23
29.04.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 26 Uznesenia
22.04.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 25 Uznesenia
22.04.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 24
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »