Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.02.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 22
17.02.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 17
17.02.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 20
16.02.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 20
16.02.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 21
15.02.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 22
12.02.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 22 Uznesenia
09.02.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 21
03.02.2021 Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS (2018 - 2022) 4
03.02.2021 Komisia pre Tržnicu (2018 - 2022) 3
26.01.2021 Miestna rada (2018-2022) 16 Uznesenia
20.01.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 20 Uznesenia
19.01.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 19
19.01.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 20
19.01.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 19
18.01.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 16
18.01.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 21
18.01.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 16
16.12.2020 - ( pokračovanie zasadnutia z 08.12.2020 ) Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 19 Uznesenia
08.12.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 19 Uznesenia
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »