Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 19. zasadnutie 20.05.2021