Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 25. zasadnutie 10.06.2021