Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 20. zasadnutie 07.06.2021