Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.06.2017 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 22
19.06.2017 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 21
13.06.2017 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 19 Uznesenia
13.06.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 11.04.2017 ) Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 18
06.06.2017 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 24
01.06.2017 Dotačná komisia (2014-2018) 13
30.05.2017 Miestna rada (2014-2018) 16 Uznesenia
24.05.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 23
23.05.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 21
23.05.2017 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 23
23.05.2017 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 18
22.05.2017 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 21
22.05.2017 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 20
25.04.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) 3
19.04.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 22
11.04.2017 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 18 Uznesenia
28.03.2017 Miestna rada (2014-2018) 15 Uznesenia
23.03.2017 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 22
22.03.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 20
22.03.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 21
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »