Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 24. zasadnutie 17.01.2022