Dotačná komisia (2018-2022) - 11. zasadnutie 02.03.2022

 • 2. marca 2022, 17:00 h
 • rokovanie prebehne cez ZOOM konferenciu
 • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Petrovič Juraj
 • Pozvánka [43.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Žiadosť o príspevok č. 1/2022 – OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 – na projekt “Socialno - rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2022”

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 2/2022 – OZ BUNKRE – na projekt “Revitalizácia Bunker nad Klepáčom”

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 3/2022 – OZ Asociácia pre mládež, vedu a techniku – na projekt “Festival vedy a techniky AMAVET 2022”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 4/2022 – OZ Odyseus – na projekt “Zdravie sa týka aj ľudí na ulici”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 5/2022 – OZ TJ Slávia Ekonóm Bratislava – na projekt “TJ Slávia Ekonóm Bratislava - Podpora športovej činnosti 2022”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 6/2022 – OZ Open Society – na projekt “Spoznaj svoje okolie – MČ Bratislava Nové Mesto”

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 7/2022 – OZ ŠK pre Radosť – na projekt “Salomon Dragon trails”

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 8/2022 – OZ Klub športových potápačov NEPTUN Bratislava – na projekt “Memoriál Petra Ladiča – 49. ročník”

 10. 10.Dodatočne zaradené:

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 9/2022 – OZ Liga lanovka – na projekt “Ultralanovka pre Plamienok 2022”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 10/2022 – OZ BAJKSLAVA – na projekt “Rodinný cyklistický park Kamzík”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 11/2022 – OZ Vagus – na projekt “STREETWORK - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto”