Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.04.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 18
19.04.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 19
13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 24 Uznesenia
13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 23
23.03.2021 Miestna rada (2018-2022) 18 Uznesenia
18.03.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 23 Uznesenia
17.03.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 21
16.03.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 21
16.03.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 22
15.03.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 17
15.03.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 23
15.03.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 18
09.03.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 23 Uznesenia
25.02.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 22 Uznesenia
23.02.2021 Miestna rada (2018-2022) 17 Uznesenia
19.02.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 22
17.02.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 17
17.02.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 20
16.02.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 20
16.02.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 21
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »