Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
18.11.2015 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 9
27.10.2015 Miestna rada (2014-2018) 6 Uznesenia
26.10.2015 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 8
22.10.2015 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 9
21.10.2015 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 8
21.10.2015 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 8
21.10.2015 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 8
19.10.2015 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 8
13.10.2015 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 9 Uznesenia
29.09.2015 Miestna rada (2014-2018) 5 Uznesenia
25.09.2015 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 7
23.09.2015 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 7
23.09.2015 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 7
23.09.2015 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 7
22.09.2015 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 8
21.09.2015 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 7
14.07.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 30.06.2015 ) Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 8 Uznesenia
30.06.2015 Miestna rada (2014-2018) 4 Uznesenia
30.06.2015 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 8 Uznesenia
30.06.2015 - ( pokračovanie zasadnutia z 16.06.2015 ) Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 7 Uznesenia
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »