Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
23.06.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 16
22.06.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 15
20.06.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 15
14.06.2016 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 13 Uznesenia
07.06.2016 Dotačná komisia (2014-2018) 5
02.06.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 15
24.05.2016 Miestna rada (2014-2018) 10 Uznesenia
24.05.2016 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2016 ) Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 12 Uznesenia
18.05.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 14
18.05.2016 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 12
18.05.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 14
17.05.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 15
16.05.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 14
16.05.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 14
05.05.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) 2
26.04.2016 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 12 Uznesenia
20.04.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 13
20.04.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 13
19.04.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 14
18.04.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 13
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »