Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
30.11.2020 Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS (2018 - 2022) 3
30.11.2020 Komisia pre Tržnicu (2018 - 2022) 2
10.11.2020 Miestna rada (2018-2022) 15 Uznesenia
05.11.2020 Dotačná komisia (2018-2022) 9
05.11.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 20
04.11.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 18
04.11.2020 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 15
03.11.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 17
03.11.2020 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 18
28.10.2020 Dotačná komisia (2018-2022) 8
13.10.2020 Miestna rada (2018-2022) 14 Uznesenia
08.10.2020 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 17
08.10.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 16
07.10.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 17
06.10.2020 - ( pokračovanie zasadnutia z 23.09.2020 ) Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 18 Uznesenia
05.10.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 19
05.10.2020 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 14
23.09.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 18 Uznesenia
23.09.2020 - ( pokračovanie zasadnutia z 30.06.2020 ) Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 17 Uznesenia
22.09.2020 Komisia pre Tržnicu (2018 - 2022) 1
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »