Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 18. zasadnutie 19.04.2021