Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 22. zasadnutie 16.03.2021

  • 16. marca 2021, 15:00 h
  • formou videokonferencie prostredníctvom Zoom
  • Junácka 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.