Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 21. zasadnutie 16.02.2021