Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
29.11.2016 Miestna rada (2014-2018) 13 Uznesenia
23.11.2016 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 15
23.11.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 18
23.11.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 18
21.11.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 19
21.11.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 17
21.11.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 18
08.11.2016 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 15 Uznesenia
25.10.2016 Miestna rada (2014-2018) 12 Uznesenia
19.10.2016 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 14
19.10.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 17
19.10.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 17
18.10.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 18
17.10.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 16
17.10.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 17
11.10.2016 Dotačná komisia (2014-2018) 7
21.09.2016 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 13
21.09.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 16
21.09.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 16
20.09.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 17
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »