Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
17.05.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 15
16.05.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 14
16.05.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 14
05.05.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) 2
26.04.2016 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 12 Uznesenia
20.04.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 13
20.04.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 13
19.04.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 14
18.04.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 13
18.04.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 13
13.04.2016 Dotačná komisia (2014-2018) 4
07.04.2016 Dotačná komisia (2014-2018) 3
22.03.2016 Miestna rada (2014-2018) 9 Uznesenia
16.03.2016 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 12
16.03.2016 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 11
16.03.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 12
15.03.2016 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 13
14.03.2016 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 12
14.03.2016 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 12
17.02.2016 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 11
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »