Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
11.11.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 7
05.11.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 10 Uznesenia
16.10.2019 Komisia pre Snežienku a Lanovku (2018 - 2022) 1
15.10.2019 Miestna rada (2018-2022) 6 Uznesenia
14.10.2019 Dotačná komisia (2018-2022) 4
09.10.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 7
08.10.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 9
08.10.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 7
07.10.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 9
07.10.2019 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 7
07.10.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 6
24.09.2019 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 9 Uznesenia
11.09.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 8
10.09.2019 Miestna rada (2018-2022) 5 Uznesenia
09.09.2019 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 6
04.09.2019 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 8
04.09.2019 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 6
03.09.2019 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 6
03.09.2019 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 7
02.09.2019 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 5
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »