Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
05.09.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 35
04.09.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 32
03.09.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 30
03.09.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 29
28.06.2018 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) 4
26.06.2018 Miestna rada (2014-2018) 24 Uznesenia
20.06.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 31
20.06.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 34
20.06.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 30
19.06.2018 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 24
18.06.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 29
18.06.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 28
12.06.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 26 Uznesenia
05.06.2018 Dotačná komisia (2014-2018) 17
22.05.2018 Miestna rada (2014-2018) 23 Uznesenia
22.05.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 25 Uznesenia
16.05.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 33
16.05.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 29
15.05.2018 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 23
14.05.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 27
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »