Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
12.05.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 38 Uznesenia
25.04.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 27
21.04.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 37 Uznesenia
21.04.2022 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 33
12.04.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 37 Uznesenia
22.03.2022 Miestna rada (2018-2022) 27 Uznesenia
16.03.2022 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 31
16.03.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 31
15.03.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 32
14.03.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 26
14.03.2022 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 32
14.03.2022 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 27
08.03.2022 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 36 Uznesenia
07.03.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 30
02.03.2022 Dotačná komisia (2018-2022) 11
22.02.2022 Miestna rada (2018-2022) 26 Uznesenia
16.02.2022 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 29
16.02.2022 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 30
15.02.2022 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 31
14.02.2022 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 25
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »