Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.02.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 25
13.02.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 23 Uznesenia
06.02.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 29
23.01.2018 Miestna rada (2014-2018) 20 Uznesenia
17.01.2018 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 26
17.01.2018 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 28
16.01.2018 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 28
16.01.2018 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 21
15.01.2018 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 25
15.01.2018 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 24
12.12.2017 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 22 Uznesenia
28.11.2017 Miestna rada (2014-2018) 19 Uznesenia
27.11.2017 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2014-2018) 20
22.11.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 25
22.11.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 27
21.11.2017 Komisia sociálnych vecí a bývania (2014-2018) 27
20.11.2017 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2014-2018) 24
20.11.2017 Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) 23
18.10.2017 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) 24
18.10.2017 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2014-2018) 26
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »