Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 28. zasadnutie 16.05.2022