Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 33. zasadnutie 17.05.2022