Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) - 9. zasadnutie 26.03.2024

  • 26. marca 2024, 16:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Troiak Pavol
  • Pozvánka [42.3 kB]