Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
02.06.1994 1994/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/94 zo dňa 17.5.1994 ktorým sa mení § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1992 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
02.06.1994 1994/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/1994 zo dňa 17.5.1994 ktorým sa upravuje postup prevodu bytov a nebytových priestorov, ktorý tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1994 zo dňa 23.4.1994
02.06.1994 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/1994 zo dňa 17.5.1994 o Rezervnom fonde mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
04.05.1994 1994/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1994 zo dňa 14.4.1994 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/1993 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o spôsobe nájmu trhových zariadení a obchodných priestorov v Tržnici, Šancová č. 112, Bratislava
13.04.1994 1994/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/1994 zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o starostlivosti o verejnú zeleň na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
06.04.1994 1994/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1994 zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy zverených do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
06.04.1994 1994/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1994 zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.03.1994 1994/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1994 zo dňa 8.2.1994 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa vydáva Domový poriadok mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.03.1994 1994/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3 /1994 zo dňa 8.2.1994 mestskej časti Bratislava Nové Mesto o dani z nehnuteľnosti na území MČ BNM pre rok 1994

26.02.1994 1994/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1 /94 zo dňa 8.2.1994 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o poriadku trhovísk platnom na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.1994 1993/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.9/1993 zo dňa 14.12.1993 o spôsobe nájmu trhových zariadení a obchodných priestorov v Tržnici, Šancova ul. č. 112, Bratislava
01.01.1994 1993/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.8/1993 zo dňa 14.12.1993,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1992 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o Trhovom poriadku v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava
01.01.1994 1993/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.8/1993 zo dňa 14.12.1993,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1992 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o Trhovom poriadku v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava
01.01.1994 1993/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.7/1993 zo dňa 14.12.1993 o státí, odťahovaní vozidiel a odstavovaní opustených vozidiel na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

01.01.1994 1993/10 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10/1993 zo dňa 14.12.1993, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1993 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dražbách práva nájmu nebytových priestorov v správe organizácií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

17.11.1993 1993/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1993 zo dňa
28.10.1993 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1993 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 16. marca 1993 o zásadách riešenia otázok bytovej politiky
28.10.1993 1993/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.4/1993 zo dňa 28.9.1993 o burzovom poriadku platnom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

28.10.1993 1993/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1993 zo dňa 28.9.1993 o podmienkach vykonávania podnikateľských aktivít na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

15.04.1993 1993/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 1/1993 zo 16. marca 1993 o dražbách práva nájmu nebytových priestorov v správe organizácií Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto

15.04.1993 1993/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/1993 zo dňa 16. marca 1993 o zásadách riešenia otázok bytovej politiky

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »