1994/02 Domový poriadok

Informácie
  • Účinné od: 01.03.1994
  • Schválené: 08.02.1994