1994/07 zmena VZN o spôsobe nájmu trhových zariadení a obchodných priestorov v Tržnici

Informácie
  • Účinné od: 04.05.1994
  • Schválené: 14.04.1994