1994/05 Fond rozvoja bývania

Informácie
  • Účinné od: 06.04.1994
  • Schválené: 22.03.1994