1993/08 zmena VZN o trhovom poriadku

Informácie
  • Účinné od: 01.01.1994
  • Schválené: 14.12.1993