1994/10 postup prevodu bytov a nebytových priestorov

Informácie
  • Účinné od: 02.06.1994
  • Schválené: 17.05.1994