1994/06 starostlivosť o verejnú zeleň

Informácie
  • Účinné od: 13.04.1994
  • Schválené: 22.03.1994