1993/07 o státí, odťahovaní vozidiel a odstavovaní opustených vozidiel

Informácie
  • Účinné od: 01.01.1994
  • Schválené: 14.12.1993