Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
30.10.2003 2003/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2003 zo dňa 7. 10. 2003, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/1995 zo dňa 10.1.1995, ktorým sa upravuje výška sadzby nájomného za nebytové priestory v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

30.10.2003 2003/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2003 zo dňa 7. 10. 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/1997 zo dňa 1. 7. 1997 o záväzných častiach Územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer
03.07.2003 2003/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2003 zo dňa 10. 6. 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/1995 zo dňa 23. 5. 1995 o záväzných častiach Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady

26.03.2003 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25.2.2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
26.03.2003 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2003 zo dňa 25.2.2003 o záväzných častiach územného plánu zóny Tehelná
26.03.2003 2003/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25. 2. 2003 o záväzných častiach Územného plánu zóny Tehelná

26.03.2003 2003/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2003 zo dňa 25.2.2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.2003 2002/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava¬ - Nové Mesto č. 6/2002 zo dňa 15.10.2002 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2003

06.11.2002 2002/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2002 zo dňa 15.10.2002, o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2002

06.07.2002 2002/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 4/2002 zo dňa 18.6.2002, o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do NR SR v roku 2002

06.07.2002 2002/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/2002 zo dňa 18.6.2002, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000 a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001.

08.05.2002 2002/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2002 zo dňa 16. 4. 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vyhlásené v úplnom znení dňa 19.8.2000, Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ul. a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21, v osvetových strediskách na Stromovej ul. č. 18, Makovického ul. č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej ul. č. 5, vyhlásené v úplnom znení dňa 18.8.2000 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava.

15.03.2002 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2002 zo dňa 19.2. 2002, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava
01.03.2002 2002/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2002 zo dňa 19.2.2002, ktorým sa vydávajú Trhové poriadky príležitostných trhov na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava
01.01.2002 2001/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ¬ Nové Mesto č. 6/2001 zo dňa 11.12.2001 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2002
11.11.2001 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
11.11.2001 2001/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
11.11.2001 2001/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2001 zo dňa 16.10.2001, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1999 zo dňa 29.6.1999, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich služobné tajomstvo

08.05.2001 2001/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2001 zo dňa 17.4.2001, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 11/1999 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č.5/1996) v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2000

08.05.2001 2001/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17.1.2001, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda v znení všeobecne záväzného nariadenia č.5/1999 zo dňa 29. 6. 1999 a všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »