2003/05 zmena VZN o záväzných častiach územného plánu Kramáre-Horný Kramer

Informácie
  • Účinné od: 30.10.2003
  • Schválené: 07.10.2003