2003/07 daň z nehnuteľnosti na rok 2004

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2004
  • Schválené: 16.12.2003